Standard Bell Schedule 2021-2022
Monday - Thursday Regular Schedule

Description / Period

Period 0

Period 1

Period 2

Assemby

Period 3

Period 4

Period 5

Lunch

Period 6

Period 7

Period 8

Period 9

Start Time

7:30 AM

8:08 AM

9:06 AM

10:01 AM

10:24 AM

11:22 AM

12:20 PM

12:50 PM

1:25 PM

2:25 PM

3:25 PM

4:25 PM

End Time

8:05 AM

9:03 AM

10:01 AM

10:21 AM

11:19 AM

12:17 PM

12:50 PM

1:20 PM

2:20 PM

3:20 PM

4:20 PM

5:00 PM

Length

35 mins

55 mins

55 mins

20 mins

55 mins

55 mins

30 mins

30 mins

55 mins

55 mins

55 mins

35 mins

STUDENT MINUTES

570 Minutes

142 Days of Instruction

80,940 Minutes of Instruction

75,600 Required Minutes

5,340 Extra Minutes

9.37 Extra Days Banked